AUTOR STRONY / PAGE AUTHOR

TO NIE JEST AUTORSKA STRONA OSOBY NA NIEJ PREZENTOWANEJ.
ADMINISTRUJĄ JĄ SYMPATYCY FUNDACJI „PARAGRAF”.
PONIEWAŻ JEST TO OSOBA PUBLICZNA, TO O JEJ DZIAŁALNOŚCI DZIENNIKARZE REPREZENTUJĄCY OPINIĘ PUBLICZNĄ MAJĄ PRAWO I OBOWIĄZEK INFORMOWAĆ.
W POLSCE KAŻDY MA PRAWO ZAREJESTROWAĆ I UŻYWAĆ DOWOLNĄ DOMENĘ.
————————————————
THIS IS NOT THE AUTHOR’S PAGE OF THE PERSON PRESENTED ON IT.
IT IS ADMINISTERED BY SUPPORTERS OF THE „PARAGRAF” FOUNDATION.
BECAUSE THIS IS A PUBLIC FIGURE, JOURNALISTS REPRESENTING THE PUBLIC HAVE THE RIGHT AND OBLIGATION TO INFORM ABOUT THEIR ACTIVITIES.
IN POLAND, EVERYONE HAS THE RIGHT TO REGISTER AND USE ANY DOMAIN.
lech obara/